Cenovnik

Telefon

SE: 4.990 DIN Samo ekran
Samo ekran: 4.990 DIN

Tablet 7-11"

SE: 7.490 DIN Samo ekran
Samo ekran: 7.490 DIN

Tablet 11+/Laptop"

SE: 8.490 DIN Samo ekran
Samo ekran: 8.490 DIN

Fusion

FB: 7.990 DIN Front+Back
Front+Back: 7.990 DIN

Sat

3.490 DIN

Fusion Bumper

4.490 DIN

Bumper + Original / Mate

7.990 DIN

Bumper + Fusion FB

10.990 DIN

Telefon

SE: 2.990 DIN Samo ekran
CU: 4.490 DIN Ceo uređaj

Samo ekran: 2.990 DIN

Ceo uređaj: 4.490 DIN

Tablet 7-11"

SE: 3.990 DIN Samo ekran
CU: 7.990 DIN Ceo uređaj

Samo ekran: 3.990 DIN

Ceo uređaj: 5.990 DIN

Tablet 11"+/Laptop

SE: 6.990 DIN Samo ekran
CU: 6.990 DIN Ceo uređaj

Samo ekran: 4.990 DIN

Ceo uređaj: 6.990 DIN

Sat

SE: 2.490 DIN Samo ekran
CU: 3.990 DIN Ceo uređaj

Samo ekran: 2.490 DIN

Ceo uređaj: 3.990 DIN

Telefon

SE: 3.990 DIN Samo ekran
CU: 6.990 DIN Ceo uređaj

Samo ekran: 3.990 DIN

Ceo uređaj: 6.490 DIN

Tablet 7-11"

SE: 5.990 DIN Samo ekran
CU: 7.990 DIN Ceo uređaj

Samo ekran: 5.990 DIN

Ceo uređaj: 7.990 DIN

Tablet 11+"

SE: 6.990 DIN Samo ekran
CU: 8.990 DIN Ceo uređaj

Samo ekran: 6.990 DIN

Ceo uređaj: 8.990 DIN

Sat

SE: 2.490 DIN Samo ekran
CU: 4.490 DIN Ceo uređaj

Samo ekran: 2.990 DIN

Ceo uređaj: 4.990 DIN

Telefon

ZS: 3.490 DIN Zadnja strana
Zadnja strana: 3.490 DIN

Tablet 7-11"

ZS: 4.490 DIN Zadnja strana
Zadnja strana: 4.490 DIN

Tablet 11+"

ZS: 5.990 DIN Zadnja strana
Zadnja strana: 5.990 DIN

Sredstvo za čišćenje

590 DIN

Doživotni program zamene

Clear-CoatSE/FusionSE

1.490 DIN

Clear-CoatCU/FusionFB

2.490 DIN

Bumper

2.990 DIN

SE*: samo ekran

CU*: ceo uređaj

ZS*: zadnja strana

FB*: front + back

FBB*: front + back + bumper

Cenovnik važi od 15.04.2024.
Shopping Basket

Politika privatnosti sajta www.moutfitters.rs/

Ova web lokacija prikuplja neke lične podatke od svojih korisnika.

Lični podaci se prikupljaju za sledeće svrhe i za korišćenje sledećih usluga:

Analitika

Google Analitika i Google Ads praćenje konverzije ličnih podataka, kolačići, podaci o korisnicima

Upravljanje kontaktima i slanje poruka

Lični podaci: adresa e-pošte; Podaci o upotrebi

Remarketing i bihevioralno targetiranje

Google Ads Remarketing lični podaci, kolačići, podaci o upotrebi

Kontakt informacije

Vlasnik I kontroler podataka

Mobile Outfitters d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 10ž/541
11080 Novi Beograd

Kontakt e-pošta vlasnika: office@moutfitters.rs

Ažurirano: 16. Avgusta 2019.